Transportförfrågan

Vi är partigodstransportör med linjetrafik i Mälardalen, Stockholm, Uppland, Västmanland och Östergötland. Vi hanterar gods överstigande 1000kg fraktdragande vikt, dock ej tempererade transporter eller flytt av bohag. Vi kan även utföra kranbilstransporter, då vi har ekipage med kapacitet på 30+ tonmeter.