Transportförfrågan

Vi är partigodstransportör med linjetrafik i Mälardalen, Stockholm, Uppland, Västmanland och Östergötland. Vi hanterar gods överstigande 1000kg fraktdragande vikt, dock ej tempererade transporter eller flytt av bohag.