Policy

Affärsidé:

” Att utföra parti och pendeltransporter huvudsakligen i Mälardalen och genom en optimal transportplanering, branchmässig erfarenhet och serviceanda tillgodoser vi våra kunders önskemål och befäster därmed vår andel av marknaden”

Arbetsmiljöpolicy:

”Att på ett effektivt sätt arbeta systematiskt för att minska olycksfall, arbetsskador och sjukdagar för de anställda. Detta sker med hjälp av löpande riskinventering bestående av personalmöten, skyddsronder, sjukförsäkring samt utredning av arbetsskador och tillbud”

Trafiksäkerhetspolicy -from 5/8 2003-

”Vår ambition är att med lednings ansvar som grund vara yrkesmän som är föredömen i trafiken och medverkar till att angelägna trafikmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället,

Detta innebär att alla inom företaget:

  • Alltid använder bilbälte.
  • Håller avstånd till framförvarande.
  • Respekterar kör och vilotidsregler.
  • Respekterar gällande viktbestämmelser.
  • Planerar körningen beträffande väglag samt trafiksituation.
  • Säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt.
  • Är sprit och drogfria inkl. Starka mediciner.
  • Håller fordonen i trafiksäkert sätt.