Sparreholms Åkeri AB

Grundades 1946 av Gustaf Andersson. Ägare är Mathias, Cecilia och Claes.

Företaget är beläget på Östra Industriområdet 2, vid gamla sågverket, i Sparreholm. Företaget, vars huvudsakliga uppdragsgivare är DHL Freight Sweden AB, utför Parti- och pendelgodstransporter.

Våra fordon rör sig i Södermanland, Västmanland, Östergötland och Stockholms län. Sparreholms Åkeri AB har idag 25 anställda, varav 3 tjänstemän och omsätter ca 30 miljoner/år.

Vi är anslutna till Sveriges Åkeriföretags kampanj ”Fair Transport” vilket innebär att:
Vi följer trafikregler och hastighetsbegränsningar
Vi följer regler om kör och vilotider
Vi lastar och säkrar godset korrekt
Vi använder bara besiktigade fordon
Vi är utbildade i Sparsam körning
Vi arbetar aktivt för att minska bränsleåtgången
Vi tillhandahåller verktyg för att beräkna miljöpåverkan
Vi följer gällande kvalitets och miljöplaner
Vi ger våran personal trygga anställningar och goda arbetsförhållanden
Vi följer gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter
Vi har det tillstånd och den kunskap och erfarenhet som krävs
Vi följer en etisk policy

Sparreholms Åkeri AB är medlem i följande organisationer:

Företagarnas Riksorganisation

Transportföretagen

DHL-Transportörernas förening

Åkeriföreningen Öst