Transportförfrågan

Vi är partigodstransportör med linjetrafik i Mälardalen, Stockholm, Uppland, Västmanland och Östergötland. Vi hanterar gods överstigande 1000kg fraktdragande vikt, dock ej tempererade transporter eller flytt av bohag. Vi kan även utföra kranbilstransporter då vi har två ekipage med kapacitet på +30 tonmeter. Dessa fordon kan även utföra snöröjning på tak.

Vad skall transporteras?

Vi kan lämna mycket fördelaktigt pris vid god framförhållning.