Om oss


Vi är anslutna till Sveriges Åkeriföretags kampanj "Fair Transport" vilket innebär att

Vi följer trafikregler och hastighetsbegränsningar

Vi följer regler om kör och vilotider

Vi lastar och säkrar godset korrekt

Vi använder bara besiktigade fordon

Vi är utbildade i Sparsam körning

Vi arbetar aktivt för att minska bränsleåtgången

Vi tillhandahåller verktyg för att beräkna miljöpåverkan

Vi följer gällande kvalitets och miljöplaner

Vi ger vår personal trygga anställningar och goda arbetsförhållanden

Vi följer gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter

Vi har de tillstånd och den kunskap och erfarenhet som krävs.

Vi följer en etisk policy

Sparreholms Åkeri AB är medlem i följande organisationer: